Regiocup Jeu de Boules Competitie 
De uitslagen van de negende ronde zijn verwerkt! Kampioen "De Vijfhoek" Gefeliciteerd!!!
 

Protocol Slotdag

Protocol Slotdag

 

Tijdens de RegioCupvergadering wordt bepaald bij welke vereniging de Slotdag van het desbetreffende jaar wordt gehouden.

De vereniging moet kunnen voldoen aan het onderstaande.

 • Er moeten voldoende banen beschikbaar zijn om alle spelers doublette te kunnen laten spelen.

 • Mag in twee shifts.

 • De wedstrijd bestaat uit maximaal 4 rondes (per shift).
   

 • De kantine/catering moet aan de vraag van de aanwezige spelers kunnen voldoen qua hoeveelheid en snelheid.
   

 • De vereniging overlegt uiterlijk 30 maart van het desbetreffende jaar met het RegioCupbestuur op welke datum de wedstrijd zal worden gehouden.

 • Deze datum moet later zijn dan de laatste speeldag van de RegioCupcompetitie, maar uiterlijk 15 september van het desbetreffende jaar.
   

 • Zo mogelijk wordt er rekening gehouden met jaarlijks op dezelfde tijd terugkerende wedstrijden van deelnemende verenigingen.
   

 • De vereniging ontvangt van de RegioCup € 125,--.

 • Daarvoor moet er bij aankomst van de deelnemers koffie/thee met krentenwegge voor elke speler aanwezig zijn.

 • En worden er de 5 prijzen van betaald. (1e -, 2e -, 3e -, -, midden- en aanmoedigingsprijs)
   

 • De prijzen zullen worden overhandigd aan de winnaars door een lid van het RegioCupbestuur.

 • Ook wordt dan de wisselbeker uitgereikt aan de vereniging die de competitie van dat jaar heeft gewonnen.
   

 • Van iedere deelnemer wordt een bijdrage van € 2,-- gevraagd voor het Lustrumfonds.

 • De penningmeester van de RegioCup int dit bedrag. (Per vereniging 1 totaalbedrag naar gelang het aantal deelnemers van de desbetreffende vereniging.)
   

 • De vereniging zorgt voor de wedstrijdschema’s. En voor het bijhouden van de uitslagen.

 • De uitslagen worden tijdig met het RegioCupbestuur uitgewisseld.

 • Indien noodzakelijk kan het Regiocupbestuur , na overleg, helpen met de wedstrijdschema’s.
   

 • De uitnodigingen voor de RegioCupSlotdag worden verstuurd door het RegioCupbestuur.

 • De opgave van deelnemers via secretaris@regiocup.org

 • Het RegioCupbestuur zal de namen doorgeven aan de organiserende vereniging.

Kan men onverhoopt alsnog niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen dan zal dat meteen aan het RegioCupbestuur worden medegedeeld.
Maar uiterlijk twee maand voor de te houden wedstrijd.
Dan heeft het RegioCupbestuur nog de mogelijkheid om de wedstrijd bij een andere vereniging onder te brengen.

Dit is een eerste opzet van dit protocol. Tijdens de volgende RegioCupvergadering zullen we een en ander evalueren en indien nodig aanpassen.

 

 


 

 

webmaster[apenstaart]regiocup.org
© 1999- 2019 Regiocup