Regiocup Jeu de Boules Competitie 
De uitslagen van de negende ronde zijn verwerkt! Kampioen "De Vijfhoek" Gefeliciteerd!!!
 

Regio Cup Jeu de Boules/Reglement 2012

Reglement Regiocup


Reglement:

Elke deelnemende vereniging:

 • Dient er voor te zorgen dat er op de speelavonden 4 doublettes aanwezig zijn. Welke spelers dat zijn maakt de vereniging zelf uit, maar ze moeten wel lid van de desbetreffende vereniging zijn.
 • Dient ervoor te zorgen dat voor aanvang van de wedstrijden de doublettes zijn samengesteld en op het wedstrijdformulier zijn aangegeven.
 • Er wordt gespeeld volgens een vooraf opgesteld schema, waarbij tevens de baannummers zijn aangegeven. E.e.a. houdt in dat een doublette niet twee keer achtereen op dezelfde baan mag spelen.
  Een speler die de eerste wedstrijd van de avond in een team speelt mag de tweede wedstrijd niet voor een ander team spelen (bv team A blijft team A)
 • Vanaf de competitie 2017 wordt gebruik gemaakt van werpcirkels.
  En werpcirkel per baan. Deze moet door de laatste werper per mne worden meegenomen voor de volgende werpronde aan de andere zijde van de baan.
 • Elke thuisspelende vereniging dient, in principe, uit hun niet meespelende leden een neutrale scheidsrechter aan te wijzen. Is vorenstaande niet mogelijk dan wordt in onderling overleg tussen partijen een “geschikte” scheidsrechter aangewezen. Deze kan bij twijfelgevallen metingen verrichten, zijn beslissing is bindend.
 • Dient er voor te zorgen dat er belijning op de banen aanwezig is.
 • Dient een contactpersoon en een vervanger aan te wijzen. Deze personen zijn namens hun vereniging het aanspreekpunt voor de organisatie.
 • Alle lijnen zijn uitlijnen.

Verwerking van de uitslagen:

 • Uitslagen dienen binnen drie dagen door het aanspreekpunt van het winnende team te worden doorgegeven middels het inzenden van een geheel ingevuld wedstrijdformulier aan de coördinator: Martin Smit, Sweelinckstraat 15, 7442 JP NIJVERDAL. Tel.: 0548-614670 (Mobiel: 06-25352384)
De coördinator zal trachten na iedere speelavond een standenlijst op te maken en deze te plaatsen op de website .

Afgelastingen door slechte weersomstandigheden:

 • De thuis spelende vereniging dient uiterlijk twee uur voor aanvang van de speelavond contact op te nemen met het aanspreekpunt van de desbetreffende tegenstander.
 • Eventueel kan meteen een nieuwe speelavond worden afgesproken (uiterlijk binnen 14 dagen).
 • Mocht het weer binnen de twee uur voor aanvang van de speelavond dusdanig verslechteren, dan wordt in overleg tussen de aanspreekpunten van de twee verenigingen beslist om te spelen, of om alsnog tot afgelasting over te gaan.
 • Afgelastingen en nieuwe speeldata dienen te worden doorgegeven aan de coördinator.

Spelregels en puntentelling:

Er wordt gespeeld conform de spelregels zoals vermeld in het internationaal spelreglement Pétanque van de FIPJP uitgegeven door de NJBB:

Klik hier voor het downloaden van een "pdf" versie van de spelregels

Afwijkingen op deze regels dienen voor aanvang van de speelavond te worden meegedeeld aan de tegenstander. (bijv. Afstand van but tot obstakels en belijning.)
(Zie voor ongeldige situaties o.a. Artikel 9 van de officiële spelregels.)

 • Per avond worden er acht partijen (twee per doublette) gespeeld.
 • In de eerste ronde (4 partijen) wordt het eerste but uitgeworpen door de thuisspelende vereniging, de uitspelende vereniging start dan de tweede ronde van de avond, rekening houdend met art 8 van de Internationale Spelregels.
 • De winnaar van de wedstrijd (8-0, 7-1, 6-2 of 5-3) krijgt 2 punten, de verliezer (0-8, 1-7, 2-6 of 3-5) krijgt 0 punten, bij een gelijkspel (4-4) krijgt elke vereniging 1 punt.
 • Bij het niet opkomen dagen van een doublette heeft de tegenstander de partij gewonnen met 13 - 7.
 • Gespeeld zal er worden via een opgesteld wedstrijd- en baanschema (zie wedstrijdformulier)

 •  

Slotdag:

 • Voor de Slotdag is een protocol opgesteld.
 • Alleen leden die hebben meegespeeld in de RegioCup kunnen meedoen aan de slotdag.

webmaster[apenstaart]regiocup.org
1999- 2019 Regiocup